Udržitelnost a zodpovědný přístup

Značka VERLEIN je zavázána k etickému provoznímu přístupu a k pozitivnímu dopadu na životní prostředí a společnost. Tento závazek se odráží ve výběru materiálů, dodavatelů a také partnerů v celém dodavatelském řetězci.

 

Obalový materiál

VERLEIN nepoužívá žádný obalový materiál z plastu. Dárkové krabice, jakožto i přepravní krabice jsou vyrobeny ze 100% recyklovaného papíru. Výplňový materiál představuje buď recyklovanou dřevitou vlnu, nebo přírodní, biologicky rozložitelné granule na bázi kukuřičného škrobu.

Doprava

Pro zákazníky ze zahraničí nabízíme službu DHL Go-Green bez dalších poplatků a podporujeme tak snahu společnosti DHL o kompenzaci nákladů za skleníkové plyny spojené s přepravou. Více informací o projektech na ochranu životního prostředí společnosti DHL se dozvíte zde.

Materiály

Ve VERLEIN si dáváme záležet na etickému a udržitelnému přístupu výroby našich produktů, stejně tak i původu a zpracování materiálů. Proto si vybíráme kvalitní kůže od Italských výrobců se zodpovědným postojem k životnímu prostředí. S hrdostí můžeme říct, že naši dodavatelé byli oceněni těmito organizacemi:

“Leather Working Group” (LWG)

LWG je skupina mnoha zúčastněných stran složená z obchodních značek, maloobchodníků, výrobců kůže, dodavatelů a technických odborníků. Cílem skupiny je vyvíjet a udržovat protokol o environmentálním auditu, který posuzuje environmentální korektnost a soulad výrobců kůže s podporou trvale udržitelných a environmentálních obchodních postupů. Dosažení zlatého ocenění znamená, že koželužna dosáhla 85% nebo více v rámci všech kategorií auditu LWG. Kategorie zahrnují širokou škálu koželužských operací, které mají vliv na životní prostředí, včetně odpadového hospodářství, spotřeby energie, spotřeby vody a emisí z ovzduší a hluku.

Zde se můžete o „LWG “ dozvědět více.

"Der Blaue Engel"

“Der Blauer Engel“, je německá vládní certifikace, která prokazuje ekologickou kvalitu kůže. Kůže jsou vyráběny s cílem minimalizovat jejich dopad na životní prostředí během výrobní fáze, stejně jako ve fázi recyklace a likvidace.Produkty společnosti Blauer Engel dále chrání životní prostředí a zdraví lidí díky řadě dalších výhod, kterými jsou: nižší spotřeba vody během různých výrobních fází, využívání surovin vyrobených udržitelným způsobem, řádné využívání zdrojů během výrobních nebo likvidačních fází, absence škodlivých účinků na zdraví a životní prostředí kvůli nízkým emisím, či snadná recyklace. 
 
Zde se můžete o „Der Blauer Engle“ dozvědět více.


Certifikace ISO 14001:2015

Všichni dodavatelé kůží pro značku VERLEIN jsou certifikováni podle ISO 14001, což je soubor norem a požadavků, které je třeba dodržovat pro efektivní systém environmentálního managementu (EMS). Systém EMS používá společnost k řízení okamžitých a dlouhodobých dopadů produktů, služeb a procesů organizace na životní prostředí. Získání certifikace podle ISO 14001 znamená, že společnost zavedla efektivní EMS, aby neustále sledovala a zlepšovala jejich dopad na životní prostředí.

Více o certifikaci ISO ISO 14001:2015 naleznete zde.

Sociálně-ekonomická udržitelnost

 Pro značku VERLEIN se udržitelnost týká nejen environmentálních zájmů, ale také vlivu na společnost. Vybíráme si partnery, kteří sdílejí náš závazek pracovat eticky se svými pracovníky a zaměstnanci. To se odráží v záležitostech jako jsou spravedlivá mzda, přiměřená pracovní doba a pracovní podmínky. Výběrem evropských dodavatelů materiálů a výrobců chceme zajistit společné základní dodržování standardů EU v oblasti pracovních a pracovních práv. Jsme hrdí, že jsou naše výrobky ručně vyráběny na jihu Španělska, v regionu s 300 letou tradicí v kožedělném průmyslu.